Finnish Lapland Tourist Board ry

Finnish Lapland Tourist Board ry, joka käyttää suomenkielisenä nimenään Lapin Matkailuelinkeinon Liitto (LME) on perustettu syksyllä 2010. Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa matkailualalla toimivien yrittäjien yleisiä ja yhteisiä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä ja nostaa matkailualan arvostusta.

LME on matkailuyritysten edustaja mm. matkailustrategioita ja muita olennaisia asiakirjoja laadittaessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi LME tekee edunvalvontaa, seuraa alan taloudellista kehitystä ja lainsäädäntöä sekä tekee näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja.

LME toimii vuoropuhelun rakentajana koulutus- ja tutkimussektorin, julkisen sektorin ja matkailutoimijoiden välillä.

LME toimii päätoteuttajana kansainvälisessä Interreg Aurora -rahoitteisessa Arctic Europe Tourism Cluster -hankkeessa. (2023 - 2026)

LME on toiminut myös päätoteuttajana kansainväisessä Interreg - rahoitteisessa Visit Arctic Europe I ja II hankkeissa. VAE II:n rinnalla toteutettiin Kohteena Lappi II  -hanketta. 

LME järjestää vuosittaisen Lapin Matkailuparlamentin, joka järjestetään seuraavan kerran 5.-6.10.2023 Inarissa. 

LME:ssä työskentelee kolme toimihenkilöä sekä 10+6 -henkinen hallitus.

Yhdistyksen säännöt (pdf)