Finnish Lapland Tourist Board ry

Finnish Lapland Tourist Board ry, joka käyttää suomenkielisenä nimenään Lapin Matkailuelinkeinon Liitto (LME) on perustettu syksyllä 2010. Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa matkailualalla toimivien yrittäjien yleisiä ja yhteisiä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä ja nostaa matkailualan arvostusta.

LME on matkailuyritysten edustaja mm. matkailustrategioita ja muita olennaisia asiakirjoja laadittaessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi LME seuraa alan taloudellista kehitystä ja lainsäädäntöä sekä tekee näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja.

LME toimii vuoropuhelun rakentajana koulutus- ja tutkimussektorin, julkisen sektorin ja matkailutoimijoiden välillä.

Toiminnan pääpainopisteena vuonna 2018 on kansainväinen Interreg -hanke Visit Arctic Europe, jolle on haettu jatkoa vuoteen 2021 saakka. VAE:n rinnalla toteutetussa Kohteena Lappi -hankkeessa on selvitetty matkailun digitaalista ja fyysistä saavutettavuutta Lapissa. 
LME järjestää myös vuosittaisen Lapin Matkailuparlamentin, joka järjestetään vuonna 2018 Levillä 20.-21.9.

LME:ssä työskentelee kolme toimihenkilöä sekä 8+6 -henkinen hallitus.

Yhdistyksen säännöt (pdf)