Finnish Lapland Tourist Board ry

Finnish Lapland Tourist Board ry, joka käyttää suomenkielisenä nimenään Lapin Matkailuelinkeinon Liitto (LME) on perustettu syksyllä 2010. Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa matkailualalla toimivien yrittäjien yleisiä ja yhteisiä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä ja nostaa matkailualan arvostusta.

LME on matkailuyritysten edustaja mm. matkailustrategioita ja muita olennaisia asiakirjoja laadittaessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi LME tekee edunvalvontaa, seuraa alan taloudellista kehitystä ja lainsäädäntöä sekä tekee näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja.

LME toimii vuoropuhelun rakentajana koulutus- ja tutkimussektorin, julkisen sektorin ja matkailutoimijoiden välillä.

LME toimii päätoteuttajana kansainväisessä Interreg - rahoitteisessa Visit Arctic Europe II hankkeessa, joka jatkuu syyskuuhun 2022 saakka. VAE II:n rinnalla toteutetaan Kohteena Lappi II  -hanketta. 

LME järjestää vuosittaisen Lapin Matkailuparlamentin, joka järjestetään seuraavan kerran 13.-14.10.2022 Rovaniemellä. 

LME:ssä työskentelee kolme toimihenkilöä sekä 9+5 -henkinen hallitus.

Yhdistyksen säännöt (pdf)