Hankkeet

Finnish Lapland Tourist Board (LME) koordinoi ja toteuttaa yhteishankkeita ja yritysten välisiä verkostoitumishankkeita. Haluamme tehdä yhteistyötä myös muiden Lapissa toteutettavien matkailualan hankkeiden kanssa.

Tällä hetkellä LME:llä on käynnissä Interreg -rahoitteinen koko Pohjois-Skandinavian alueella toteutettava Visit Arctic Europe II -hanke, joka on saanut jatkoa syyskuun loppuun 2022 saakka. Vuosina 2020-2021 toteutettiin myös Lapin matkailun post-Covid 19- skenaariot hanke, jossa luotiin kattava tieto erilaisista tulevaisuuden skenaarioista Lapin matkailussa 1-5 vuoden aikajänteellä. Lapin Liitto on myöntänyt hankkeelle Euroopan Aluekehitysrahaston rahoitusta. 

LME on toteuttanut laadukasta sopimustoimintaa ja verkostoitumista Lapin matkailuyrittäjille LaSoVe -hankkeen muodossa. Sen tuloksena valmistui hyvä työkalupakki kansainvälisten sopimusten teon avuksi yrittäjille. Sieltä löytyy vastauksia moniin kysymyksiin, joihin sopimuksen teossa saattaa törmätä. Matkailuyrittäjän juridiikan työkalupakki kansainväliseen sopimustoimintaan löytyy täältä

Laki ja oikeus matkailuyrittäjän arjessa -hanke on päättynyt vuoden 2017 lopussa. Tämän hankkeen tuloksia löydätte täältä.