Lausunnot ja kannanotot

LME seuraa Lapin matkailuun liittyviä asioita ja uutisia. Pyrimme vaikuttamaan ja tuomaan Lapin matkailuyritysten näkemyksiä jo päätösten valmisteluvaiheessa. Tätä varten annamme kannanottoja ja lausuntoja meitä koskettavista asioista.

Lausunto Saamelaiskäräjälakiehdotuksen 9§ 27.2.2024 

Lausunto matkapakettidirektiivistä 22.2.2024

Kommentit Pohjoisen liikennestrategiasta 2036 9.2.2024

Lausunto valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2025-2032 20.12.2023

Lausunto valtakunnalisen liikennejärjestelmäsuunnitelman arviointisuunnitelmasta 11.10.2023

Lausunto henkilöjunaliikenteen palvelut 2030-luvulla –arviomuistiosta 17.5.2023

Lausunto valtion väyläverkon investointiohjelmasta 2024-2031. 27.2.2023

Lausunto Tunturiradasta 10.2.2023

Muistutus Hannukaisen kaivoshankkeesta 31.8.2022

Lausunto tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta 20.7.2022

Lausunto luonnoksista Business Finland -lainsäädäntöön esitettävistä muutoksista 1.7.2022

Lausunto Lapin osaavan työvoiman saatavuuden toimenpidesuunnitelma 19.5.2022

Lausunto valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2023-2030

Lausunto kiinteiden kattamattomien kustannusten tuesta 18.3.2022

Lausunto kustannustuki 6 3.2.2022

Lausunto tartuntatautilain muutoksesta  - koronatodistus 17.1.2022

Lausunto kustannustuki 5 15.10.2021

Lausunto Lappi-sopimuksesta 2022-2025 7.10.2021

Lausunto valtion väyläverkoston investointiohjelmasta vuosille 2022-2029, 15.9.2021

Lausunto tartuntatautilain muutoksesta - matkustuslinjaukset 31.5.2021

Lausunto kustannustuki 4 21.5.2021

Lausunto hallituksen exit-suunnitelmasta 16.4.2021

Lausunto Kustannustuki 3 24.2.2021

Lausunto valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021-2032 23.2.2021

Lausunto Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040 29.1.2021

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta 23.11.2020

Lausunto yritysten määräaikaista kustannustukea koskevan lain muuttamisesta 20.10.2020

Lausunto hallituksen esityksestä tartuntatautilain muuttamisesta 27.9.2020

Lausunto Hallituksen esityksestä liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (todistus negatiivisesta testituloksesta) 14.9.2020

Lausunto Tieliikennelain muutoksista 25.8.2020

Lausunto taksisääntelyn muutoksesta 4.7.2020

Lausunto Tieliikennelain uudistuksesta 15.1.2020

Lausunto Lapin Matkailustrategia 2020-2023 11.10.2019

Lausunto Kaivoslakia muutetttava- paikkasidonnaisia elinkeinoja kohdeltava tasavertaisesti 1.4.2019

Lausunto Pohjois-Lapin Maakuntakaava 2040

Lausunto luonnoksesta Lapin luonnonvarasuunnitelman toimintaohjelmaksi 2019-2024

Matkailun saavutettavuus- ja matkaketjut- kehittämispolku 15.2.2019

Lausunto Liikennepalvelulaista 19.6.2018

Lausunto Hannukaisen osayleiskaavasta 11.5.2018, Liite 1, Selvitys: Ylläksen yleiskaavan yritysvaikutusten arviointi

Lausunto ajoneuvolain muuttamisesta 19.1.2018

Lausunto laeiksi matkapalveluyhdistelmistä ja kuluttajansuojalain muuttamisesta  9.10.17

Lausunto matkapakettilakiehdotuksesta190617

Lausunto metsähallituslain asetuksesta 4.4.2016

Lausunto Hannukaisen kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Yritysten edustuskulujen verovähennysoikeuden poistamisen vaikutuksista Lappiin