Lausunnot ja kannanotot

LME seuraa Lapin matkailuun liittyviä asioita ja uutisia. Pyrimme vaikuttamaan ja tuomaan Lapin matkailuyritysten näkemyksiä jo päätösten valmisteluvaiheessa. Tätä varten annamme kannanottoja ja lausuntoja meitä koskettavista asioista.

Lausunto yritysten määräaikaista kustannustukea koskevan lain muuttamisesta 20.10.2020

Lausunto hallituksen esityksestä tartuntatautilain muuttamisesta 27.9.2020

Lausunto Hallituksen esityksestä liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (todistus negatiivisesta testituloksesta) 14.9.2020

Lausunto Tieliikennelain muutoksista 25.8.2020

Lausunto taksisääntelyn muutoksesta 4.7.2020

Lausunto Tieliikennelain uudistuksesta 15.1.2020

Lausunto Lapin Matkailustrategia 2020-2023 11.10.2019

Lausunto Kaivoslakia muutetttava- paikkasidonnaisia elinkeinoja kohdeltava tasavertaisesti 1.4.2019

Lausunto Pohjois-Lapin Maakuntakaava 2040

Lausunto luonnoksesta Lapin luonnonvarasuunnitelman toimintaohjelmaksi 2019-2024

Matkailun saavutettavuus- ja matkaketjut- kehittämispolku 15.2.2019

Lausunto Liikennepalvelulaista 19.6.2018

Lausunto Hannukaisen osayleiskaavasta 11.5.2018, Liite 1, Selvitys: Ylläksen yleiskaavan yritysvaikutusten arviointi

Lausunto ajoneuvolain muuttamisesta 19.1.2018

Lausunto laeiksi matkapalveluyhdistelmistä ja kuluttajansuojalain muuttamisesta  9.10.17

Lausunto matkapakettilakiehdotuksesta190617

Lausunto metsähallituslain asetuksesta 4.4.2016

Lausunto Hannukaisen kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Yritysten edustuskulujen verovähennysoikeuden poistamisen vaikutuksista Lappiin