Jäsenille

LME eli Finnish Lapland Tourist Board ry on Lapin maakunnassa toimivien matkailuyritysten oma yhdistys, joka haluaa toimia edunvalvojana, puhetorvena ja yhteistyöelimenä matkailun monipuolisessa kentässä.

Vaikka matkailuelinkeino on monipuolinen, siinä on usein asioita, joita kannattaa ajaa yhteistuumin. Keskusteleva matkailualan verkosto antaa siihen mahdollisuuden.

Sääntöjensä mukaan:

Finnish Lapland Tourist Board ry valvoo matkailualalla toimivien yrittäjien yleisiä ja yhteisiä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä ja nostaa matkailualan arvostusta. Yhdistys voi hallinnoida ja toteuttaa elinkeinoja edistäviä hankkeita. Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään ammatinharjoittamiseen liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia, neuvontatilaisuuksia ja koulutusta sekä laatimalla tarvittavia asiaa koskevia selvityksiä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa alan taloudellista kehitystä ja lainsäädäntöä sekä tekee näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja. Jäsenmaksu ja äänivalta yhdistyksessä perustuvat yrityksen kokoon.

Liity jäseneksi