Arctic Europe Tourism Cluster 

Hyvä lappilainen matkailuyritys,

Kutsumme teidät mukaan kehittämään Arktisen Euroopan kestävää matkailua ympärivuotiseksi!

Arctic Europe Tourism Cluster -hankkeen tavoitteena on kehittää ympärivuotista, kestävää ja laadukasta matkailua Suomen ja Ruotsin Lapissa sekä Pohjois-Norjassa. Työtä jatketaan Visit Arctic Europe I ja II (VAE) hankkeiden saavuttamien tulosten pohjalta sekä niissä havaittuihin kehityskohtiin pureutuen.
Hankkeen kolme painopistealuetta ovat 1) arktinen kulttuuri ja ympärivuotisuuden kehittäminen, 2) arktinen kestävyys sekä 3) arktiset digitaaliset innovaatiot. Löydät tarkemman hanke-esittelyn täältä.

Hankkeelle on myönnetty rahoitus Interreg Aurora -ohjelmasta. 

Hankeaika: 1.8.2023 - 31.7.2026
Budjetti: 4,1M€/yhteensä 3 maata

Hankejohtaja: Nina Forsell, LME
Hankekoordinaattori: Maikku Raittimo, LME 
Projektipäällikkö: Marika Tiikkaja, LME
etunimi.sukunimi@lme.fi

Hankkeen partnereina ovat Lapin matkailuelinkeinon liitto (LME), Northern Norway Tourist Board ja Swedish Lapland Visitors Board, joista LME tulee toimimaan pääpartnerina. LME:n toiminta on vahvasti yrityslähtöistä ja myös tulevassa hankkeessa yritysten rooli on keskeinen. Kutsumme Lapissa toimivat matkailuyritykset mukaan kehittämään alueen kestävää matkailua ympärivuotiseksi!

Suomessa hankkeen rinnalla jatketaan Kohteena Lappi -tukihanketta, joka kattaa hankkeeseen liittyviä toimenpiteitä, jotka mahdollistavat Arctic Europe Tourism Cluster -hankkeen toteuttamisen. Osallistumalla Arctic Europe Tourism Cluster -hankkeeseen, osallistutte myös Kohteena Lappi -tukihankkeeseen.


Kriteerit osallistuville yrityksille:
• Yrityksen liikevaihto vähintään 200.000 euroa / vuosi
• Yrityksellä on kokemusta kansainvälisestä yritystoiminnasta
• Yritys on sitoutunut kestävän ympärivuotisen liiketoiminnan kehittämiseen
• Yritys on sitoutunut projektin tavoitteisiin

Yritysten osallistumismaksut on sidottu liikevaihtoon. Osallistumismaksu koko hankeajalta kattaa sekä Arctic Europe Tourism Cluster että Kohteena Lappi -hankkeen. Osallistumismaksun jako hankkeiden välillä määritellään loppukesällä 2023, kun tiedämme lopullisen osallistujien määrän.


Hankemaksu laskutetaan kolmessa erässä etupainotteisesti. Hankemaksuun lisätään arvonlisävero (+alv 24 %).

Kirjalliset sopimukset tehdään syksyllä 2023. Lapin matkailuelinkeinon liitto ja hankepartnerit tekevät lopullisen päätöksen mukaan otettavista yrityksistä. Mukaan mahtuu rajallinen määrä osallistujia.

Voitte ilmoittautua mukaan hankkeeseen tällä lomakkeella.

Lisätietoja:
Nina Forsell, 
nina.forsell @ lme.fi +358 40 1262 996

Arctic Europe Tourism Cluster LinkedInissa: https://www.linkedin.com/company/arctic-europe-tourism-cluster/