Arctic Europe Tourism Cluster 

Hyvä lappilainen matkailuyritys,

Kutsumme teidät mukaan kehittämään Arktisen Euroopan kestävää matkailua ympärivuotiseksi!

Arctic Europe Tourism Cluster -hankkeen tavoitteena on kehittää ympärivuotista, kestävää ja laadukasta matkailua Suomen ja Ruotsin Lapissa sekä Pohjois-Norjassa. Työtä jatketaan Visit Arctic Europe I ja II (VAE) hankkeiden saavuttamien tulosten pohjalta sekä niissä havaittuihin kehityskohtiin pureutuen.
Hankkeen kolme painopistealuetta ovat 1) arktinen kulttuuri ja ympärivuotisuuden kehittäminen, 2) arktinen kestävyys sekä 3) arktiset digitaaliset innovaatiot. Löydät tarkemman hanke-esittelyn täältä.

Hankkeelle on haettu rahoitusta Interreg Aurora ohjelmasta. Hankkeen toteutuminen ja lopullinen budjetti riippuu rahoituspäätöksestä.

Suunniteltu hankeaika: 1.8.2023 - 31.7.2026
Arvioitu budjetti: 4,1M€/yhteensä 3 maata

Hankkeen partnereina ovat Lapin matkailuelinkeinon liitto (LME), Northern Norway Tourist Board ja Swedish Lapland Visitors Board, joista LME tulee toimimaan pääpartnerina. LME:n toiminta on vahvasti yrityslähtöistä ja myös tulevassa hankkeessa yritysten rooli on keskeinen. Kutsumme Lapissa toimivat matkailuyritykset mukaan kehittämään alueen kestävää matkailua ympärivuotiseksi!

Suomessa hankkeen rinnalla jatketaan Kohteena Lappi -tukihanketta, joka kattaa hankkeeseen liittyviä toimenpiteitä, jotka mahdollistavat Arctic Europe Tourism Cluster -hankkeen toteuttamisen. Osallistumalla Arctic Europe Tourism Cluster -hankkeeseen, osallistutte myös Kohteena Lappi-tukihankkeeseen.


Kriteerit osallistuville yrityksille:
• Yrityksen liikevaihto vähintään 200.000 Euro / vuosi
• Yrityksellä on kokemusta kansainvälisestä yritystoiminnasta
• Yritys on sitoutunut kestävän ympärivuotisen liiketoiminnan kehittämiseen
• Yritys on sitoutunut projektin tavoitteisiin

Yritysten osallistumismaksut on sidottu liikevaihtoon. Osallistumismaksu koko hankeajalta kattaa sekä Arctic Europe Tourism Cluster että Kohteena Lappi-hankkeen. Osallistumismaksun jako hankkeiden välillä määritellään loppukesällä 2023, kun tiedämme lopullisen osallistujien määrän ja hankkeen lopullisen budjetin.


Hankemaksu laskutetaan kolmessa erässä etupainotteisesti. Hankemaksuun lisätään arvonlisävero (+alv 24 %).

Kirjalliset sopimukset tehdään loppukesästä 2023. Lapin matkailuelinkeinon liitto ja hankepartnerit tekevät lopullisen päätöksen mukaan otettavista yrityksistä. Mukaan mahtuu rajallinen määrä osallistujia.

Ilmoittautuminen käynnistyy nyt! Voitte ilmoittautua mukaan hankkeeseen tällä lomakkeella.
Mikäli ilmoittauduitte mukaan jo viime syksynä, täyttäkää silti lomake uudestaan. Kyseessä on uusi hankesuunnitelma, joka on uudistunut edellisestä hakemuskierroksesta.

Lisätietoja:
Nina Forsell, 
nina.forsell @ lme.fi +358 40 1262 996

Lue lisää hankkeen esittelystä täältä.