Lausunto Tieliikennelain uudistuksesta

ke 15. tammikuuta 2020 14.28.00

Lapin matkailuelinkeinon liitto ry ja Lapin Liitto ovat jättäneet liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon koskien uutta 1.6.2020 voimaan astuvaa Tieliikennelakia. Lausunnossa otetaan kantaa moottirkelkkareitin määrittelyyn.

Tieliikennelain alaisuuteen kuuluvien moottorikelkkareittien turvallisuus on tärkeää niin ohjelmapalveluille kuin itsenäisesti maastossa liikkuville henkilöillekin. Esitämme lakiin tehtäväksi muutosta niin, että moottorikelkkareitit ovat sallittuja vain moottorikelkoille. Lisäksi reitin ylläpitäjä voisi lisäkilvellä sallia muita ajoneuvoja turvalliseksi katsomilleen reittiosuuksille.

Lue koko lausunto tästä.