Ajankohtaista

ELY-keskuksista avustuksia pienyrityksille koronavirustilanteessa

Valtio suuntaa suoriin yritystukiin koronavirustilanteessa yhteensä miljardi euroa. Summasta 700 miljoonaa euroa on tarkoitettu Business Finlandin myöntämiin avustuksiin ja 300 miljoonaa euroa ELY-keskusten myöntämiin avustuksiin. ELY-keskusten avustukset on suunnattu 1-5 henkeä työllistäville pienyrityksille.

Finnvera tukee yrityksiä koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilassa

Finnvera suhtautuu joustavasti kaikkiin koronaviruksen aiheuttamiin rahoituksen järjestelytarpeisiin. Finnveralla on valmius kasvattaa pk-yritysrahoitusta merkittävästi ja auttaa yritykset yli kriisistä. Yrityksellä tulee olla pidemmän aikavälin kannattavan toiminnan edellytykset.

Business Finlandin liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteissa soveltuu erityisesti matkailuyrityksille

Rahoituspalvelut on tarkoitettu Suomessa toimiville pk- ja midcap-yrityksille, joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta.

Lapin matkailuelinkeinon vastuullisuus koronaepidemiassa

Lapin Matkailuelinkeinon Liitto kehottaa jäsenyrityksiään ja koko Lapin matkailuelinkeinon toimijoita suhtautumaan Suomen hallituksen ja viranomaisten tällä viikolla tiukentamiin määräyksiin ja suosituksiin suurella vakavuudella tavoitteena vähentää sosiaalisia kontakteja koronavirustartuntojen estämiseksi.

Lausunto Tieliikennelain uudistuksesta

Lapin matkailuelinkeinon liitto ry ja Lapin Liitto ovat jättäneet liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon koskien uutta 1.6.2020 voimaan astuvaa Tieliikennelakia. Lausunnossa otetaan kantaa moottirkelkkareitin määrittelyyn.