Ajankohtaista

LME lausunto esityksestä tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

LME näkee tärkeänä, että lain tavoitteena on terveysturvallisuus, joka on tasapainossa taloudellisten vaikutusten kanssa. Matkustaminen ulkomailta Suomeen tulee mahdollistaa terveysturvallisesti, mutta toisilla toimenpiteillä kuin lakiesityksessä on esitetty. Esityksellä olisi matkailualalle paljon pidempiaikaisia negatiivisia vaikutuksia kuin lain voimassaoloaika. Lakiesitys on erittäin monimutkainen ja vaikeasti ymmärrettävä sekä mahdoton toteuttaa käytännössä. Matkustajien ja matkailutoimijoiden näkökulmasta lakiesitys sisältää liikaa erilaisia ehtoja ja aikarajoja. Lakiesityksen edellyttämä toimintamalli tulisi vaatimaan kohtuuttoman paljon yhteiskunnan eri resursseja. Terveysturvallinen matkailu on toteutettavissa yksinkertaisemmalla mallilla ja paljon vähäisemmillä resursseilla.

LME otti kantaa koulujen hiihtolomien pidemmän porrastamisen puolesta

Lapin Matkailuelinkeinon liitto on lähettänyt opetusministeri Li Anderssonille kannanoton koulujen hiihtolomien pidemmästä porrastamisesta.

Matkailuyritysten talven 2020-2021 tilanne - kyselyn tulokset

Lapin matkailuelinkeinon liitto ja Lapin kauppakamari toteuttivat kyselyn matkailuyrityksille talven 2020-2021 tilanteesta. Kysely toteutettiin 12.-16.10. ja siihen vastasi 180 yritystä. Kyselyn tulokset paljastavat toimialan vakavan tilanteen. Jopa 70% vastaajista arvioi, että talven 2020-2021 asiakasmäärä pienenee yli 50% edelliseen talveen verrattuna. Ulkomaalaisten asiakkaiden osalta tilanne on vielä rajumpi, 91% arvioi, että ulkomaalaisten asiakkaiden määrä pienenee yli 50%.

Lapin Matkailuparlamentin julkilausuma

Lapin Matkailuparlamentti vaatii eduskuntaa ja hallitusta mahdollistamaan matkailun Suomeen NYT!