Ajankohtaista

Lapin matkailutoimijoiden yhteinen kannanotto hallituksen matkustuslinjauksista

Lapin matkailutoimijat ovat ottaneet yhdessä kantaa hallituksen linjauksiin ja toteavat että hallituksen 11.9. linjaamat toimenpiteet eivät helpota matkailun tilannetta, vaan käytännössä luovat kokonaan uusia ongelmia ja näin pysäyttävät suuren osan ulkomailta Suomeen tulevasta vapaa-ajan matkailusta. Nyt uhkana on ennakkovarausten peruuntuminen.

LME lausunto LVM:n lakiesityksestä ja matkustusrajoituksesta: toisesta testistä ja karanteenista tulee luopua

Toisesta testistä ja karanteenista kaikille yli 72 h maassa oleville tulee luopua. Jos toinen testi on paikallisen tartuntatautiviranomaisen riskiarvioinnin perusteella välttämätön, pitäisi sen järjestää heti maahan saapuessa lentokentällä.

Lapin matkailukohdetason Covid-19 riskienhallintamalli

Lapin Matkailuelinkeinon Liitto (LME) ja Lapin Kauppakamarin matkailuvaliokunta julkaisevat ensimmäisen elinkeinolle suunnatun version matkailukeskustason riskienhallintamallista. Tavoitteena tällä mallilla on mahdollistaa kansainvälinen matkailu Lappiin tulevalla talvikaudella siten, että taudin leviämisriski väestössä, matkailutyöntekijöiden ja matkailijoiden keskuudessa on minimoitu. Nyt julkaistun mallin odotetaan vielä kehittyvät ja tarkentuvan mm. asiaan liittyvien poliittisten päätösten, viranomaisohjeistuksen sekä alalta saadun palautteen pohjalta. Myös tieto itse viruksen käyttäytymisestä lisääntyy koko ajan.