Ajankohtaista

Tervetuloa Lapin matkailun post-Covid-19 skenaarioiden seurantatyöpajaan 11.5.2021 klo 10.00–12.00

Lapin Matkailuelinkeinon liiton laatimat Lapin matkailun post-Covid-19 skenaariot julkistettiin tammikuussa 2021. Nyt on aika seurata, kuinka Lapin matkailun ulkoinen toimintaympäristö on kehittynyt viime kuukausina. 11.5.2021 klo 10.00–12.00 järjestettävässä työpajassa tarkastellaan, mitä merkkejä eri skenaarioiden maailmoista on realisoitunut tai millaisia tulevia signaaleja on ilmassa liittyen Lapin matkailun ulkoisen toimintaympäristön kehitykseen.

Lapin matkailu odottaa edelleen korona exit-strategiaa- hallituksen esitys jätti matkailuelinkeinon huomiotta

Lapin matkailutoimijat ovat useaan otteeseen vaatineet Suomen hallitukselta vastauksia siitä, miten matkailuelinkeinon harjoittamista voidaan jatkaa koronaepidemian jälkeen. Matkailu on yksi eniten kärsineistä toimialoista ja tästä huolimatta hallituksen suunnitelmassa matkailuelinkeino on jätetty kokonaan huomiotta. Esitetyn strategian oli tarkoitus luoda näkymää ja ennakoitavuutta, mutta nyt julkaistu suunnitelma ei sisällä konkreettisia esityksiä siitä, millä ehdoilla ja milloin vapaaajan matkailu Suomeen olisi mahdollista avata. Kyseessä ei ole elinkeinojen toimintaedellytyksiä tukeva exit-strategia, vaan vajaaksi jäävä suunnitelma rajoituksien purkamisesta. Matkailun avaamisen suunnitelman puuttuminen sekä kustannustukien hidas käyttöönotto ja kilpailijamaita huomattavasti pienemmät tukisummat ajavat matkailutoimijoita syvään ahdinkoon.

Lapin Matkailuelinkeinon liitto kannustaa erityiseen vastuullisuuteen ravintolatoiminnassa

Lähes koko Lapissa ravintolat saavat taas avata ovensa 29.3.2021 alkaen. Lapin matkailuelinkeinon liitto kiittää valtioneuvostoa hyvästä päätöksestä ja luottamuksesta siihen, että ravintolapalvelut voidaan toteuttaa terveystuvallisesti Lapissa. Ravintoloiden avautuessa LME kannustaa sekä ravintoloita, niiden henkilökuntaa, että asiakkaita erityiseen vastuullisuuteen, jotta ravintolapalveluita voidaan tarjota jatkossakin turvallisesti.

Lapin Matkailuelinkeinon liitto on huolissaan esitettyjen liikkumisrajoitusten taloudellisista vaikutuksista Lappiin

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen liikkumisrajoituksista koronasta pahimmin kärsivillä alueilla. Liikkumisrajoitukset aiheuttavat kuitenkin merkittäviä taloudellisia menetyksiä myös Lappiin ja muualle Suomeen koska rajoitusten alueelta ei lain mukaan saisi poistua muuten kuin erikseen määritellyistä välttämättömistä syistä. Näihin menetyksiin ei koronakriisistä rajusti kärsineellä Lapin matkailuelinkeinolla ole varaa.

Vetoomus ruokaravintoloiden toiminnan mahdollistamiseksi

Lapin Matkailuelinkeinon liitto on huolissaan siitä, että ruokaravintoloiden toimintaa rajoitetaan koronapandemian aikana liian rajusti, vaikka ne eivät tähänkään mennessä ole olleet merkittäviä tartuntaketjujen lähteitä. Rajut rajoitustoimet aiheuttavat suurempaa haittaa taloudellisten menetysten muodossa, kuin mitä terveysturvallisesti toteutetut ravintolapalvelut aiheuttaisivat tartuntoina. Vetoamme Lapin kuntiin ja viranomaisiin, että te osaltanne vaikutatte siihen, että ravintolatoiminta sallitaan 29.3. alkaen ilman liian tiukkoja rajoituksia ainakin niissä kunnissa, joissa koronatartuntojen ilmaantuvuus on matala.