Ajankohtaista

Lapin matkailuelinkeinon liitto vetoaa Metsähallitukseen vuokranalennuksista matkailuyrityksille

Koronapandemia on pysäyttänyt kansainvälisen matkailun Lappiin talvella 2020-2021. Merkittävämpiä kansainvälisiä tulovirtoja voidaan odottaa seuraavan kerran vasta talvella 2021-2022. Tämän takia vuosi 2021 tulee olemaan taloudellisesti erittäin haastava Lapin matkailualalle. Lapin Matkailuelinkeinon liitto vetoaa Metsähallitukseen, että se suurena vuokranantajana osaltaan tukee matkailualan selviytymistä alentamalla matkailuyritysten vuokria 50% vuoden 2021 ajaksi.

Tervetuloa webinaariin: Lapin matkailun post-Covid-19 skenaariot 13.1.2021 klo 10–11.30

Aika kääntää katseet kohti uutta, parempaa matkailuvuotta 2021 kun kevät käynnistyy tulevaisuuswebinaarin merkeissä. Tule kuuntelemaan, millaisia vaihtoehtoisia tulevaisuudenkuvia Lapin matkailulla on vuoteen 2025 saakka! Lapin matkailun post-Covid-19 skenaariot ovat kuvauksia Lapin matkailun vaihtoehtoisista tulevaisuuksista vuoteen 2025 saakka.

Lapin matkailuelinkeinon vastuullisuus tehostetussa terveysturvallisuudessa

Lapin Matkailuelinkeinon liitto yhdessä matkailun alueorganisaatioiden kanssa kehottaa Lapin matkailuyrityksiä toimimaan erityisen vastuullisesti, jotta matkailu Lapissa on turvallista. Noudattamalla jopa viranomaisohjeistuksia tiukempia koronaturvallisuustoimenpiteitä, estämme tartuntojen leviämisen matkailukeskuksissa ja pidämme huolta matkailun toimintaedellytyksistä.

Matkailualan yhteinen kirjelmä hallitukselle

Matkailualaa edustavat järjestöt ovat 25.11.2020 lähettäneet hallitukselle yhteisen kirjelmän, jossa esitetään yhteinen näkemys terveysturvallisen matkailun toteutuksesta. Järjestöt ovat kukin aiemmin antaneet lausuntonsa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta.

LME lausunto esityksestä tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

LME näkee tärkeänä, että lain tavoitteena on terveysturvallisuus, joka on tasapainossa taloudellisten vaikutusten kanssa. Matkustaminen ulkomailta Suomeen tulee mahdollistaa terveysturvallisesti, mutta toisilla toimenpiteillä kuin lakiesityksessä on esitetty. Esityksellä olisi matkailualalle paljon pidempiaikaisia negatiivisia vaikutuksia kuin lain voimassaoloaika. Lakiesitys on erittäin monimutkainen ja vaikeasti ymmärrettävä sekä mahdoton toteuttaa käytännössä. Matkustajien ja matkailutoimijoiden näkökulmasta lakiesitys sisältää liikaa erilaisia ehtoja ja aikarajoja. Lakiesityksen edellyttämä toimintamalli tulisi vaatimaan kohtuuttoman paljon yhteiskunnan eri resursseja. Terveysturvallinen matkailu on toteutettavissa yksinkertaisemmalla mallilla ja paljon vähäisemmillä resursseilla.