Ajankohtaista

Lapin matkailu toiveikkaana haastavassa tilanteessa

Lapin matkailuväki kokoontuu ajankohtaisten aiheiden äärelle Lapin Matkailuparlamenttiin Leville 28.-29.10.2021. Seminaarin pääteemana on ”Matkailun toipuminen ja tulevaisuuden suunnat”. Seminaarissa kuullaan monipuolisesti asiantuntijapuheenvuoroja ja julkistetaan Vuoden lappilainen matkailuteko 2021 kunniamainintojen saajat. Tapahtumassa esitellään myös matkailuyrityksille suunnatun kyselyn tuloksia, jotka osoittavat matkailualan toiveikkaan, mutta epävarman tilanteen. Liikevaihdon ja asiakasmäärien ennakoitu lasku luo odotuksia tulevalle talvikaudelle. Erityisiksi kipukohdiksi mainitaan voimassa olevat matkustusrajoitukset ja pula osaavasta työvoimasta.

Lapin matkailu esittää toisen testin poistamista tartuntatautilain väliaikaisesta muutoksesta

Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen esitystä tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta. Lakimuutoksen myötä Suomeen saapuvilta henkilöiltä edellytettäisiin todistusta sairastetusta covid-19 taudista, saadusta rokotussarjasta tai negatiivisesta covid-19 testituloksesta. Lisäksi heiltä, jotka esittävät negatiivisen covid-19 testituloksen edellytettäisiin toista testiä 72-120 tunnin kuluessa Suomeen saapumisesta. Lapin kauppakamarin matkailuvaliokunta ja Lapin matkailuelinkeinon liitto pitävät erittäin tärkeänä, että Suomeen matkustamiselle luodaan selkeät linjaukset mahdollisimman pian. Kun vapaa-ajan matkustuksen sallitaan taas alkaa, pääsee matkailuelinkeino aloittamaan elpymisen ja työllistämään jälleen kymmenet tuhannet matkailualan työntekijät. Lakiesitys vie maahantulolinjauksia oikeaan suuntaan, mutta siinä on vielä ongelmia, jotka pitäisi korjata eduskuntakäsittelyn aikana.

Suomen matkustuslinjaukset halutaan yhtenäisiksi muun Euroopan kanssa

Lapin matkailuelinkeino kaipaa kiireellisesti matkustuslinjauksia, jotka mahdollistavat vapaa-ajan matkustuksen ulkomailta Suomeen EU-linjausten mukaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt luonnoksen hallituksen esitykseksi tartuntatautilain ja rikoslain muuttamisesta, eli käytännössä matkustuslinjauksista, joka on edelleen monilta osin tiukempi kuin useimmissa muissa Schengen maissa.

Lapin matkailuala peräänkuuluttaa edelleen selkeitä matkustuslinjauksia ja vaikuttavaa kustannustukea

Lapin matkailussa on eletty jo yli vuosi ilman ulkomaalaisia asiakkaita ja tilanne monissa matkailuyrityksissä on kriittinen. Lapin Matkailuelinkeinon liiton ja Lapin kauppakamarin viidennestä korona-ajan yrityskyselystä käy ilmi, että 88%:lla vastaajista asiakasmäärä pieneni päättyneellä talvikaudella juuri ulkomaalaisten asiakkaiden puuttumisen takia. Näkymä eteenpäin on epäselvä ja matkailuala kaipaa ennakoitavuutta koska ja millä ehdoilla vapaa-ajan matkailu ulkomailta Suomeen avataan. Jotta matkailuyritykset selviävät taloudellista kriisistä ja pystyvät jatkossakin työllistämään laajasti Lapissa tarvitaan lisää kustannustukea samassa suhteessa niin pienille kuin suuremmillekin yrityksille.