Ajankohtaista

Lapin matkailu esittää toisen testin poistamista tartuntatautilain väliaikaisesta muutoksesta

Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen esitystä tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta. Lakimuutoksen myötä Suomeen saapuvilta henkilöiltä edellytettäisiin todistusta sairastetusta covid-19 taudista, saadusta rokotussarjasta tai negatiivisesta covid-19 testituloksesta. Lisäksi heiltä, jotka esittävät negatiivisen covid-19 testituloksen edellytettäisiin toista testiä 72-120 tunnin kuluessa Suomeen saapumisesta. Lapin kauppakamarin matkailuvaliokunta ja Lapin matkailuelinkeinon liitto pitävät erittäin tärkeänä, että Suomeen matkustamiselle luodaan selkeät linjaukset mahdollisimman pian. Kun vapaa-ajan matkustuksen sallitaan taas alkaa, pääsee matkailuelinkeino aloittamaan elpymisen ja työllistämään jälleen kymmenet tuhannet matkailualan työntekijät. Lakiesitys vie maahantulolinjauksia oikeaan suuntaan, mutta siinä on vielä ongelmia, jotka pitäisi korjata eduskuntakäsittelyn aikana.

Suomen matkustuslinjaukset halutaan yhtenäisiksi muun Euroopan kanssa

Lapin matkailuelinkeino kaipaa kiireellisesti matkustuslinjauksia, jotka mahdollistavat vapaa-ajan matkustuksen ulkomailta Suomeen EU-linjausten mukaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt luonnoksen hallituksen esitykseksi tartuntatautilain ja rikoslain muuttamisesta, eli käytännössä matkustuslinjauksista, joka on edelleen monilta osin tiukempi kuin useimmissa muissa Schengen maissa.

Lapin matkailuala peräänkuuluttaa edelleen selkeitä matkustuslinjauksia ja vaikuttavaa kustannustukea

Lapin matkailussa on eletty jo yli vuosi ilman ulkomaalaisia asiakkaita ja tilanne monissa matkailuyrityksissä on kriittinen. Lapin Matkailuelinkeinon liiton ja Lapin kauppakamarin viidennestä korona-ajan yrityskyselystä käy ilmi, että 88%:lla vastaajista asiakasmäärä pieneni päättyneellä talvikaudella juuri ulkomaalaisten asiakkaiden puuttumisen takia. Näkymä eteenpäin on epäselvä ja matkailuala kaipaa ennakoitavuutta koska ja millä ehdoilla vapaa-ajan matkailu ulkomailta Suomeen avataan. Jotta matkailuyritykset selviävät taloudellista kriisistä ja pystyvät jatkossakin työllistämään laajasti Lapissa tarvitaan lisää kustannustukea samassa suhteessa niin pienille kuin suuremmillekin yrityksille.

Tervetuloa Lapin matkailun post-Covid-19 skenaarioiden seurantatyöpajaan 11.5.2021 klo 10.00–12.00

Lapin Matkailuelinkeinon liiton laatimat Lapin matkailun post-Covid-19 skenaariot julkistettiin tammikuussa 2021. Nyt on aika seurata, kuinka Lapin matkailun ulkoinen toimintaympäristö on kehittynyt viime kuukausina. 11.5.2021 klo 10.00–12.00 järjestettävässä työpajassa tarkastellaan, mitä merkkejä eri skenaarioiden maailmoista on realisoitunut tai millaisia tulevia signaaleja on ilmassa liittyen Lapin matkailun ulkoisen toimintaympäristön kehitykseen.