Ajankohtaista

Lausunto Tieliikennelain uudistuksesta

Lapin matkailuelinkeinon liitto ry ja Lapin Liitto ovat jättäneet liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon koskien uutta 1.6.2020 voimaan astuvaa Tieliikennelakia. Lausunnossa otetaan kantaa moottirkelkkareitin määrittelyyn.

Tunnustus saavutettavuuden kehittämisestä: Vuoden lappilainen matkailuteko Finavialle

Lapin matkailuväki kokoontuu parhaillaan 26. – 27.9. jokasyksyiseen Lapin matkailuparlamenttiin Torniossa. Torstaina 26. syyskuuta seminaarissa julkistetaan Lapin matkailuelinkeinon liiton (LME) myöntämä tunnustus, Vuoden lappilainen matkailuteko. Tunnustuksen saa tänä vuonna Finavia, joka on viimeisen viiden vuoden aikana panostanut lähes 100 miljoonaa euroa Lapin saavutettavuuden kehittämiseen. Laajennusinvestointeja on toteutettu Kittilän, Ivalon ja Rovaniemen lentoasemilla.

Lapin Matkailuparlamentti 26.-27.9.2019 pureutuu kestävyyden ja kesän merkitykseen Lapin matkailulle

Matkailijat kiinnittävät entistä enemmän huomiota kestävyyteen ja ympäristöasioihin tehdessään matkustuspäätöksiä. Miten tarjota kestäviä mahdollisuuksia matkailijoille ja turvata matkailun kestävyys paikalliesti? Ympärivuotisuus on yksi kestävyyttä edistävistä tekijöistä. Miten Lapin kesämatkailua voitaisiin kehittää? Entä miten matkailun laajemmat strategiset linjaukset vaikuttavat Lapin matkailun tulevaisuuteen? Lapin matkailuparlamentti pureutuu muun muassa näihin kysymyksiin 26.-27. syyskuuta 2018 Torniossa.

Tulevaisuuden matkailun Kasvupolku(R): Voittajaksi valittiin Kemin Matkailu Oy

Tulevaisuuden matkailun Kasvupolun voittajaksi valittiin Kemiläinen Kemin Matkailu Oy. Kunniamaininnan sai Rovaniemeläinen Kontiovaaran Husky Oy.

Lausunto: ”Kaivoslakia muutettava- paikkasidonnaisia elinkeinoja kohdeltava tasapuolisesti”

Lapin matkailuelinkeinon liitto ry ja Pro Kuusamo ry ovat jättäneet työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon koskien kaivoslain toimivuutta. Lausunnon jättäminen liittyy työ- ja elinkeinoministeriön sekä ympäristöministeriön selvitykseen kaivostoimintaa ohjaavan lainsäädännön toimivuudesta.