Yhteistyökumppanit 2019

Aluehallintovirasto, Työsuojelu

 

Työsuojeluviranomaisella neuvontapiste Lapin Matkailuparlamentissa: keskiössä tilaajavastuulaki ja Pohjois-Suomen työsuojeluvalvonta

Työsuojeluviranomainen valvoo tilaajavastuulain noudattamista koko Suomessa. Tilaajavastuulaki koskee tilanteita, joissa käytetään ulkopuolista työvoimaa, vuokratyötä tai alihankintaa. Tilaajavastuulailla edistetään yritysten välistä tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista sekä torjutaan harmaata taloutta. Tilaajavastuutarkastuksessa selvitetään tilaajan sopimusten kuuluminen tilaajavastuulain soveltamisalaan ja tarkastetaan tilaajan ennen sopimuksen solmimista hankkimat tilaajavastuuselvitykset.

Kun yritys käyttää ulkopuolista työvoimaa (vuokratyö tai alihankinta) kautta, yrityksen tulee selvittää, että sopimuskumppani on hoitanut lakisääteiset velvoitteensa. Tietämys tilaajavastuulaista on valitettavasti vielä heikkoa. Valvontahavaintojemme mukaan selvityksiä ei ole hankittu juurikaan lain vaatimalla tavalla ennen sopimuksen solmimista. Selvitysvelvollisuuden laiminlyönnistä seuraa toimintaohjeita tai laiminlyöntimaksu, muistuttaa ylitarkastaja Mikko Vanninen. Vanninen toimii Etelä-Suomen aluehallintoviraston (avi) tilaajavastuutiimin esimiehenä. Tilaajavastuutiimi valvoo käytännössä tilaajavastuulain noudattamista Suomessa.
Etelä-Suomen avin tilaajavastuutiimi neuvoo ja opastaa tilaajavastuuasioissa omalla ständillä Lapin Matkailuparlamentissa 26.-27.9 Torniossa. Samalla neuvontapisteellä on tavattavissa myös Pohjois-Suomen avin työsuojelun ammattilaisia.

Pohjois-Suomen avi valvoo kohdennetusti matkailualan työpaikkojen työturvallisuutta Lapin maakunnassa. - Valvontaa on tehty ympärivuoden keskittyen alueellisiin klustereihin. Valvontaa on kohdistettu muun muassa aktiviteetti- ja safaripalvelujen tarjoajiin, majoitus-, ravitsemis- ja myyntipalveluihin. Tarkastuksella on valvottu työn vaarojen selvittämistä ja arviointia, työsuhde- ja työterveyshuoltoasioita, ulkomaalaisten työntekijöiden työnteko-oikeuden perusteen varmistamisvelvollisuutta sekä havainnoitu työskentelyolosuhteita, kertoo ylitarkastaja Hanna-Kaisa Rajala Pohjois-Suomen avi työsuojelun vastuualueelta.
Työsuojeluviranomainen toivottaa tilaajavastuukysymyksistä tai muista työsuojeluasioista kiinnostuneet Lapin Matkailuparlamenttiin osallistuvat tervetulleiksi ständilleen!

Finnvera Oyj

Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Vahvistamme suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia ja vientitakuita. Finnvera jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa.

Finnveran takaus pankkilainalle voi olla ratkaisu yrityksen rahoituksen järjestymiseen. Aloittaville yrityksille suunnatun alkutakauksen ja kasvuyritysten rahoitukseen soveltuvan pk-takauksen hakeminen on yritykselle helppoa. Riittää, että asioit omassa pankissasi. Lisätietoa tästä videosta.

FCG Suunnittelu ja tekniikkaa Oy

FCG Finnish Consulting Group on yksi Suomen suurimpia konsulttialan yrityksiä. FCG tarjoaa konsultoinnin, koulutuksen, yhdyskuntasuunnittelun ja ohjelmistoliiketoiminnan palveluita sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

FCG on myös vahva matkailun ja vapaa-ajan palveluiden liiketoiminnan kehittämisen osaaja. Tarjoamme asiantuntijoidemme johdolla muun muassa matkailualueiden kehittämissuunnitelmia, maankäyttösuunnitelmia, virtuaalimallinnuksia, toteutettavuus- ja markkinaselvityksiä sekä tulo- ja työllisyysvaikutusten arviointeja.

FCG tarjoaa myös kestävän matkailun sitoumusten ja suunnitelmien laadintaa, jotka liittyvät kansalliseen Sustainable Travel Finland –ohjelman toimeenpanoon. FCG voi tarjota esimerkiksi matkailukeskuksen tai -alueen laadullisen ja määrällisen arvioinnin kestävän matkailun nykytilasta, toimijoiden sitouttamista kestävään matkailuun ja Sustainable Travel Finland -ohjelman mukaisen kestävän matkailun ”käsikirjan”.

Lue palveluistamme lisää: https://www.fcg.fi/fin/palvelut/elinkeinot_ja_kilpailukyky/matkailu_ja_vapaa_aika/

Lapin koulutuskeskus REDU

Lapin koulutuskeskus REDU on Lapin suurin ammatillisen koulutuksen järjestäjä. Ammatillisen koulutuksen ohella olemme myös aktiivinen työelämän kehittäjä. Monia toimialoja koskeviin työvoiman kohtaanto-ongelmiin voidaan tarttua mm. panostamalla henkilöstön osaamiseen. Parantamalla työntekijäkokemusta, vaikutetaan positiivisesti myös asiakaskokemukseen. REDUn lyhytkoulutukset ja hankkeet ovat tähän kehittämistyöhön joustava ratkaisu.

REDUssa on käynnistynyt kolmevuotinen esr-kehittämishanke NOSTEtta työnantajakuvalla työhyvinvoinnilla. Tavoitteena on auttaa Lappilaisia matkailu- ja palvelualan yrityksiä jäsentämään työnantajakuvaansa, näkemään sen yhteys henkilöstön työhyvinvointiin ja yrityksen kilpailukykyyn. NOSTE-ryhmässä yritykset saavat tavoitteidensa mukaista sparrausta ja valmennusta. Toimintaperiaatteena on haasteiden tunnistaminen, suunnitelmallinen toiminta sekä arviointi valittujen mittareiden kautta. Lisäksi hanke järjestää työpajoja ja valmennuksia alueellisesti ajankohtaisista teemoista.

Lue lisää: www.redu.fi ja seuraa somessa @NOSTEtta

Lindström Oy

Lindström – 170-vuotias perheyritys
Olemme yksi Euroopan johtavista tekstiilipalveluyrityksistä, jolla on 170-vuotinen kokemus tekstiilialalta. Tarjoamme ratkaisuja toimitilojen siisteyteen ja sisustamiseen, työpukeutumiseen ja suojautumiseen sekä tytäryhtiömme Comfortan kautta hotellien ja terveydenhuollon tekstiilipalveluita. Toimimme 24 maassa, Euroopassa ja Aasiassa.

Tehtävänämme on vahvistaa asiakkaidemme yrityskuvaa ja helpottaa palveluidemme avulla asiakkaidemme arkea. Tekstiilipalvelu on kustannustehokas ja ympäristömyönteinen tapa hoitaa yrityksen tekstiilitarpeet. Lisätietoa: https://lindstromgroup.com/fi/

LähiTapiola Lappi 

LähiTapiola Lappi on asiakkaidensa omistama lappilainen vakuutusyhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen vahinko- ja henkivakuuttamisen sekä säästämisen ja sijoittamisen palvelut. Lisätietoa: https://www.lahitapiola.fi/tietoa-lahitapiolasta/yhtiot/lappi

Matkahuolto

Oy Matkahuolto Ab on suomalainen liikenteen palvelu- ja markkinointiyritys, jonka pääliiketoiminta-alat ovat Matkustus-, Paketti- ja Liikennöitsijäpalvelut. Matkustuspalvelut ylläpitää ja kehittää julkisen joukkoliikenteen palveluja, muun muassa valtakunnallisia aikataulu- ja matkakorttijärjestelmiä sekä koko maan kattavia matkaketjuja. Pakettipalvelut ylläpitää ja kehittää bussiliikenteeseen perustuvaa paketinkuljetusjärjestelmää, jonka kautta paketteja voi lähettää ympäri Suomen sekä yhteistyökumppanuuksien ansiosta ympäri maailmaa. Yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa Matkahuollon palveluverkosto kattaa 2 000 palvelupistettä ympäri Suomen.

Osaamislautaset-hanke

Tarve sesonkityöntekijälle? Koulutamme työvoimaa Pohjois-Suomen ravintola- ja catering-alan yritysten työvoimatarpeisiin.

Töihin matkailualalle? Suunnittelemme sinulle yksilöllisen opintopolun ja toteutuksen nyhteistyössä yritysten kanssa. 

Pohjois-Suomessa myönteisesti kehittyvällä matkailualalla on yrityksillä sesonkiaikaan pula osaavista työntekijöistä. Yksilöllisellä koulutuksella vastaamme yritysten työvoimatarpeisiin. Lähtökohtana opiskelijan opintopolun suunnittelussa on työelämässä tarvittavan osaamisen hankkiminen.
Työnhakijan motivaatiota koulutukseen hakeutumisessa ja osaamisen hankkimisessa lisää merkittävästi mahdollisuus työllistymiseen.
Osaamislautaset - osaavaa työvoimaa ravintola- ja catering-alalle on Opetushallituksen rahoittama hanke. 

Lisätietoa: https://luovi.fi/luovi/projektit/osaamislautaset-osaavaa-tyovoimaa-ravintola-ja-catering-alalle/

WSP Finland