Lapin matkailuparlamentin yhteistyökumppanit 2021

 

BestCamp

BestCamp_logo

BestCamp.com on uusi kasvava ja kehittyvä kesällä 2021 lanseerattu leirintäalueiden ja matkaparkkien varaussivusto. BestCamp tarjoaa pyörien päällä matkaaville helpon tavan etsiä, varata ja maksaa leirintäpaikkoja, joko etukäteen tai tien päällä ollessa. Leirintäalueille ja matkaparkeille BestCamp tarjoaa joustavan ja nykyaikaisen tavan tavoittaa uusia asiakkaita ja hankkia lisämyyntiä läpi vuoden, ilman kiinteitä kustannuksia. BestCamp on osa BestPark Oy:tä ja sen päätoimipaikka sijaitsee Hyvinkäällä. Lisätietoja: www.bestcamp.com

BestPark

BestPark_Logo

BestPark on kehittänyt kunnille ja yrittäjille valmiin matkaparkkikonseptin varausjärjestelmineen. BestPark-matkaparkki tarjoaa karavaanareille vakioidun, turvallisen ja helpon tavan yöpyä matkalla matkailuauton tai -vaunun kanssa. Matkaparkkiverkoston avulla lisätään mahdollisuuksia matkailuauton ja -vaunun ympärivuotiseen käyttöön. BestPark Oy on perustettu vuonna 2020 ja sen päätoimipaikka sijaitsee Hyvinkäällä. BestPark matkaparkkeja on avattu jo yhdeksän ja suunnitelmissa on avata 50 parkkia vuoteen 2024 mennessä. Lisätietoja: www.bestpark.com/fi/

Connect Route Development Forum 2022

CONNECT2022_logo

CONNECT Route Development Forum kokoaa yhteen lentoyhtiöt, lentokentät, matkanjärjestäjät, matkailutoimijat ja alihankkijat verkostoitumaan ja keskustelemaan reittikehityksen tulevaisuudesta.

Vuonna 2022 CONNECT järjestetään Tampereella, Tampere-talossa 23.–25. helmikuuta.

Tapahtumaan osallistuu yli 600 ilmailualan päätöksentekijää kolmen päivän ajan. Tule mukaan tapaamaan lentoyhtiöiden päättäjiä 1-to-1 tapaamisin, sekä osallistu konferenssiohjelmaan ja tule kuulemaan korkean tason puhujia saadaksesi tietoa yritysten strategioista - unohtamatta verkostoitumista iltatapahtumissa.

Lisätietoja: https://event.connect-aviation.com/

FCG Finnish Consulting Group

FCG_logo

FCG Finnish Consulting Group on Suomen suurimpia konsulttialan yrityksiä ja suurin kotimaisessa omistuksessa oleva suunnittelutoimisto. Olemme kuntien, yritysten ja yhteisöjen kumppani monialaisessa yhdyskuntasuunnittelussa, osaamisen ja hyvän hallinnon edistämisessä sekä ohjelmistokehityksessä. FCG on sitoutunut laadun jatkuvaan kehittämiseen sekä toimimaan ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

Me FCG:llä olemme vahvoja osaajia matkailun ja vapaa-ajan palvelujen ja liiketoiminnan kehittämisessä. Toteutamme asiantuntijoidemme johdolla muun muassa matkailualueiden kehittämissuunnitelmia, matkailustrategioita, maankäyttösuunnitelmia, liiketoiminta- ja palvelukonseptien muotoilua, toteutettavuus- ja markkinaselvityksiä sekä tulo- ja työllisyysvaikutusten arviointeja. FCG Grant Advisors -palvelujemme kautta voimme kartoittaa kehittämistoimille ja investoinneille parhaat rahoituslähteet ja avustaa tarvittaessa myös hankkeiden suunnittelussa ja rahoituksen hakemisessa.

Valmistelemme myös kansallisen Sustainable Travel Finland –ohjelman toimeenpanoon liittyviä kestävän matkailun sitoumuksia ja suunnitelmia. Voimme tarjota esimerkiksi matkailukeskuksen tai -alueen laadullisen ja määrällisen arvioinnin kestävän matkailun nykytilasta, toimijoiden sitouttamista kestävään matkailuun sekä Sustainable Travel Finland -ohjelman mukaisen, alueelle räätälöidyn kestävän matkailun ”käsikirjan” koostamisen yhteisesti hyödynnettäväksi. Tilanteessa, jossa koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on vaikuttanut suoraan matkailuyrityksiin ja matkailualueisiin, olemme yhdessä asiakkaiden kanssa työstäneet ratkaisuja kriisistä selviämiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä.

Lisätietoja: https://www.fcg.fi/kestava-elinymparisto/elinvoima-ja-elinkeinot/matkailun-kehittaminen

Finnvera

Finnvera_logo

Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Vahvistamme suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia ja vientitakuita. Finnvera jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa. Yhtiön toiminnalta edellytetään itsekannattavuutta. Lisätietoja: www.finnvera.fi

Kespro

KESPRO_logo

Kespro on Suomen johtava foodservice-toimialan tukkukauppa, joka toimii sekä asiakasyritystensä että kuntien kumppanina Suomessa. Kespro tarjoaa asiakkailleen räätälöidyt ja monipuoliset hankintaratkaisut sekä toimitus- ja noutopalvelut. Kaikki toiminta perustuu tinkimättömään laatuun ja aitoon asiakasymmärrykseen. Kespro haluaa tehdä ulkona syömisestä elämyksellisempää, vastuullisempaa ja suositumpaa. Kespro on osa K-ryhmää. Lisätietoja: www.kespro.com

Lapin Yliopisto

SmartCulTour & TaPaMa -hankkeet

SmartCUlTour ja TaPaMa_logot

SmartCulTour (Smart Cultural Tourism as a Driver of Sustainable Development) -hanke tukee kestävää kulttuurimatkailun kehittämistä Euroopan alueilla suurista kaupunkiympäristöistä pieniin kyläyhteisöihin, ottaen huomioon niin alueiden aineelliset kuin aineettomat kulttuuriset vahvuudet. SmartCulTour-hankkeen partnereina toimii useita Euroopan yliopistoja, alueellisia säätiöitä sekä UNESCO. Suomesta mukana hankkeessa ovat Lapin yliopisto ja Utsjoen kunta. Hanke on EU-rahoitteinen ja kuuluu Horisontti 2020-ohjelmaan sopimusnumerolla 870708.

SmartCulTourin yksi keskeisimmistä tavoitteista on kehittää paikallista yhteisölähtöistä kulttuurimatkailua kuuden paikallisen ”elävän laboratorion” (Living Labs) avulla:
• Scheldelandin alue Flandersissa (Belgia)
• Utsjoen kunta Lapissa (Suomi)
• Huescan maakunta (Espanja)
• Split-Dalmatian piirikunta (Kroatia)
• Vicenzan kaupunki (Italia)
• Rotterdam kaupunki (Alankomaat)

Yleisenä tavoitteena on sitouttaa sidosryhmiä sekä tarjota osallistavia ja luovia menetelmiä matkailuun liittyvien strategioiden ja käytäntöjen suunnitteluun. Living labeissa testataan erityisesti taiteellisia, pelillisiä sekä palvelumuotoilun menetelmiä, jotka tukevat kulttuurimatkailun kehittämistä paikallisessa kontekstissa. Osallistavilla menetelmillä pyrimme testaamaan valikoituja interventioita sekä toimintatapoja kehittääksemme matkailua Utsjoella.

Utsjoen Living Labin tavoitteet ovat saavutettavuuden parantaminen, matkailijoiden parempi informoiminen olemassa olevista palveluista sekä kulttuurista, luonnosta ja jokamiehenoikeuksista sekä ympärivuotisen matkailun kehittäminen sekä paikallisen kulttuurin esiin tuominen matkailussa kulttuurisensitiivisin keinoin.

TaPaMa – Taideperustaisia palveluja matkailuun -hankkeessa kehitetään uudenlaisia taideperustaisia matkailupalveluita, selvitetään miten niitä parhaiten tarjotaan matkailijoille ja mallinnetaan tämä kehittämistyö kaikkien potentiaalisten toimijoiden hyödynnettäväksi. Hankkeessa sovelletaan uusinta tietoa ja osaamista matkailupalvelujen kehittämiseen sekä taide- ja kulttuurisektorin ja pk-yritysten innovaatiotoiminnan vahvistamiseen. Hankkeessa ideoidaan, pilotoidaan ja mallinnetaan asiakaslähtöisesti kansainvälisille matkailijoille tarjottavia taiteeseen perustuvia elämyspalveluja Lapin taidemuseoissa ja -gallerioissa, jotka toimivat luovien alojen ja matkailusektorin välisesti. Hankepartnereita ovat Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta (hallinnoija ja päätoteuttaja) ja Lapin taiteilijaseura. Yhteistyötahoina on Lapissa toimivia taidemuseoita ja -gallerioita. Lapin liitto on myöntänyt hankkeelle Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta.

Lue lisää Lapin Yliopiston hankkeista: 
SmartCulTour
Taideperustaisia palveluja matkailuun (TaPaMa)

 Lähitapiola Lappi

Lähitapiola_Lappi_logo

LähiTapiola Lappi on asiakkaidensa omistama, maailman ainoa lappilainen vakuutusyhtiö, jota myös elämänturvayhtiöksi kutsutaan. Yli 50 000 lappilaista kotitaloutta, yritystä ja maatilaa ovat uskoneet elämänsä ja toimintansa turvaamisen meidän hoidettavaksemme. Teemme merkityksellistä työtä asiakkaidemme terveyden, talouden ja omaisuuden turvaamiseksi. Lisätietoja: www.lahitapiola.fi

REDU

REDU_kuva2021

 

 

NOSTEtta työnantajakuvalla ja työhyvinvoinnilla -hanke tarjoaa lappilaisille matkailu- ja palvelualan mikro- ja pk-yrityksille kehittämis- ja koulutuspalveluita. Pääteemoina ovat yritysten työnantajakuva sekä työhyvinvointi. Hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Hankkeen toiminta-aika on 1.8.2019 -31.7.2022 ja sen budjetti on 622 511€

Hanke kannustaa ja auttaa yrityksiä kehittämään työnantajakuvaa työhyvinvointilähtöisesti, suunnitelmallisesti ja osana liiketoimintaa. Sen tavoitteena on auttaa yrityksiä ymmärtämään, miten työnantajakuva rakentuu sekä etsiä yhdessä yrityksen kanssa käytännön työkaluja työnantajakuvan kehittämiseen.

Hankkeeseen on koottu NOSTE-ryhmä, jonka yritysten kanssa kehitetään työnantajakuvaa koko hankkeen ajan. Ryhmään kuuluville yrityksille järjestetään valmennuksia ja työpajoja. Tuloksia mitataan vuosittain tehtävien työtyytyväisyyskyselyiden avulla. Hankkeen muita toimia ovat avoimet alueelliset valmennukset, työpajat ja seminaarit, joiden aiheita ovat olleet esimerkiksi palvelukulttuuri, strategia, tavoitteet ja tulevaisuus sekä sosiaalisen median mahdollisuudet.

NOSTEtta-hankkeen kuulumiset sekä ajankohtaiset asiat ja tapahtumat löytyvät Facebookista ja Instagramista @NOSTEtta

 

Vuokatti

Vuokatti_logo

Vuokatti kutsuu sinut sinisten järvien, vihreiden tuuheiden metsien ja vaarojen kauaskantoisiin maisemiin. Täällä nautit luonnon jylhästä kauneudesta, metsien runsaista antimista, mielenrauhasta ja hiljaisuudesta.

Vuokatissa viehätyt myös aktiivisesta tekemisestä ympärivuoden. Hiihtoputkessa voit tuntea talven kesän keskellä, kesällä nauttia järvenrannalla Golfin peluusta, talvella sivakoida SM hiihtojen kilpailumaastoissa tai nauttia Husky ajelusta tai kylpylän kuohuista savusaunoineen.

Hiidenportin ja Tiilikkajärven kansallispuistot pitävät sisällään opastettuja reittejä, pitkospuita ja vaihtelevaa maastoa kivilouhikoista suomaisemiin. Jylhä Hiidenportin rotkolaakso ja Venäjänhiekat, ovat upeita luonnon muovaamia kokemisen arvoisia paikkoja. Lisätietoja: www.vuokatti.fi

Syksy Vuokatissa