Kohteena Lappi

Lapin matkailuyritysten digisaavutettavuus kuntoon 

Työpajat

Yritysten digisaavutettavuus kuntoon – valmennusohjelmaan kuuluu 6 työpajaa.
Syksyn työpajat keskittyvät sisällöntuotantoon ja kevään verkkoliiketoim
intaan.


• Työpajojen sisällöt ovat suunnattu matkailuliiketoimintaa harjoittaville yrityksille
• Minimi osallistujamäärä on viisi (5) yritystä ja maksimiosallistujamäärä kaksitoista (12) yritystä. Työpaja on avoin lähtökohtaisesti yhdelle osallistujalle per yritys, mutta mikäli yrityksestä osallistuu kaksi (2) osallistujaa, työskentelevät he samalla työasemalla/tietokoneella.
• LME jäsenyrityksille ja Visit Arctic Europe -hankkeessa mukana oleville yrityksille tilaisuudet ovat maksuttomia
• Jäsenkuntien osallistujille ja muille kuin LME jäsenyrityksille hinta on 80 € / työpaja / henkilö (+ alv 24 %)
• Hox! Kannattaa liittyä LME ry:n jäseneksi, jolloin työpajat, klinikat ja seminaarit ovat maksuttomia! 
• Mikäli ilmoittautunut osallistuja jättää saapumatta koulutukseen, peritään häneltä 50 euron (+alv 24 %) maksu

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kevään 2017 työpajojen sisältö ja aikataulu:

Työpajat ovat kokopäiväisiä klo: 9 - 15:30. 

TYÖPAJA 1 VERKKOLIIKETOIMINTA: MAINEENHALLINTA JA ASIAKASPALVELU VERKOSSA, 25.4.2017, Arktikum 


Osallistujat saavat kattavan käsityksen mitä maineenhallinta ja mittaamisen keinot verkossa tarkoittavat. Mitä työvälineitä seurantaan ja analysointiin on käytössä ja miten niiden tuloksia tulee tulkita. Samalla syvennytään nettietikettisääntöihin ja julkisuusriskeihin sekä myös lainsäädännön tuomiin rajoituksiin sekä mahdollisuuksiin kotimaassa ja kv-markkinoilla. Osa sisällöstä keskittyy asiakaspalvelukanavien ja -palautteenkeruun toimiviin ratkaisuihin verkossa sekä oikeiden ja asiakaskeskeisten toimintatapojen määrittämiseen. Tavoitteena on löytää yhteisiä pelisääntöjä ja käytäntöjä Lappi-tason maineen hallintaa ja asiakaspalveluun.

TYÖPAJA 2 VERKKOLIIKETOIMINTA: VERKKOKAUPAN PERUSTAMINEN JA KANNATTAVUUS, aika ja paikka vaihtuu


Osallistujalle syntyy kokonaiskäsitys siitä mitä osa-alueita liittyy menestyvän oman suoramyyntikanavan rakentamiseen ja mitkä tekijät vaikuttavat verkkokaupan kannattavuuteen kotimaassa ja kv-kaupassa. Lähipäivänä käydään tarkalleen läpi yrityksen verkkokauppasuunnitelma ja pureudutaan verkkokaupan rakentamisen ja ylläpidon tyypillisiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Osallistuja osaa koulutuksen jälkeen laatia verkkokauppasuunnitelma, valita oikeat sovellukset ja sisällöntuotannon välineet ja tekniset tukipalvelut verkkokaupan perustamiseen.
Sisältöjä ovat verkkokaupan liiketoiminallinen suunnittelu: liiketoiminnallisten tavoitteiden asettaminen, kohderyhmät, tuotteet ja palvelut, verkkokaupan ohjelmiston ja alustan valinta, tuotteiden ja asiakkaiden hallinta, varausten hallinta, yritysilme ja sisältötuotanto, lainsäädäntö, reklamaatiot, asiakkaan ostokokemuksen rikastuttaminen ja asiakaspalvelun järjestäminen.

TYÖPAJA 2 VERKKOLIIKETOIMINTA: ASIAKASTIETOJEN KERÄÄMINEN, TALLENTAMINEN JA HYÖDYNTÄMINEN, 30.5.2017, Hullu poro


Asiakkaat ja asiakassuhteiden ylläpito ovat osa yrityksen arkirutiineja. Punaisena lankana asiakastietojen keräämisessä, tallentamisessa ja hyödyntämisessä on tuntea ja tietää asiakkaan polku (customer journey) ennen matkaa, matkan aikana ja matkan jälkeen. Valmennuksessa perehdytään käytännön keinoihin ja tapoihin kerätä nykyisistä asiakkaista uutta hyödynnettävää tietoa, kerätä ja kartuttaa uusasiakasrekisteriä ja oppia keinoja, joilla asiakastietoja voidaan tallentaa. Lisäksi toteutetaan vähintään kaksi käytännön markkinointitoimenpidettä, joissa hyödynnetään asiakasrekisteriä ja asiakkaan tuottamaa sisältöä lisämyynnin saamiseksi asiakkaan ostopolun varrella.

Työpajat sisältävät 30 – 45 minuutin yrityskohtaisen ohjauksen per yritys työpajan jälkeen. Ajat varataan vastuukouluttajan Doodle kalenterista. Varattavat ajat ja osoite ajan varaukseen ilmoitetaan työpajan yhteydessä.

Syksyn 2016 työpajojen sisältö ja aikataulu:

TYÖPAJA SISÄLTÖMARKKINOINTI: HAKUKONEOPTIMOINTI, HAKUKONEMARKKINOINTI ja REMARKETING, 14.9.2016, Rovaniemi, Arktikum

Osallistujat syventyvät löydettävyyden parantamiseen ja oman verkkojalanjälkensä kasvattamiseen. Perehdytään hakukoneoptimointiin ja hakukonemarkkinointiin sekä tehdään yritykselle hakukonemarkkinointisuunnitelma sekä kampanjatoteutuksia. Lisäksi perehdytään ReMarketing-toimintoihin, jotta kohdennettua markkinointia voitaisiin ohjata paremmin. Työpajan tavoitteena on löytää yhteisiä pelisääntöjä Lappi-tason löydettävyyden ja fyysisen saavutettavuuden tekemiseksi (hakusanat ja sisällöt). Lisäksi tavoitteena on asiakkaan aktivoiminen sisällöntuotantoon ja Lappi sisältöjen tuottamiseen.

Työpaja sisältää 30 – 45 minuutin yrityskohtaisen ohjauksen per yritys työpajan jälkeen. Ajat varataan vastuukouluttajan Doodle-kalenterista. Varattavat ajat ja osoite ajan varaukseen ilmoitetaan työpajan yhteydessä.

Avainsanat: SEO, SEM, Remarketing, Google Adwords, Google Analytics sekä fyysinen saavutettavuus

TYÖPAJA SISÄLTÖMARKKINOINTI: MARKKINOINTIAUTOMAATIO-OHJELMISTOT JA MARKKINOINNIN AUTOMATISOINTI, 28.9.2016, Pyhätunturi, Luontokeskus Naava

Osallistujat syventyvät markkinointiautomaatioon, jonka tarkoituksena on tehostaa ja automatisoida jatkuvasti toistuvia markkinoinnin prosesseja, luokitellen liidejä ja pitää yllä potentiaalisten asiakkaiden mielenkiintoa. Markkinoinnin automatisoinnin tehtävänä on systematisoida markkinoinnin ja myynnin toimintoja. Automatisoimalla prosesseja ja runsaasti henkilöstön työaikaa kuluttavia markkinoinnin toimintoja saadaan yrityksen toimintaan tehokkuutta ja kustannussäästöjä. Markkinointiautomaatio mahdollistaa myös viestinnän tarkan ajoittamisen ja sisällön räätälöinnin henkilötasolla. Koulutuksessa katsomme tarkemmin, mitä markkinointiautomaatio mahdollistaa, ja miten markkinointiautomaatio yhdistää yhden järjestelmän alle sähköpostimarkkinoinnin, verkkosivujen analytiikan, kampanjasivujen ylläpidon, tekstiviestimuistutukset, prospektirekisterien hallinnan, verkkolomakkeiden ylläpidon sekä asiakkuudenhallinnan (CRM) järjestelmät.

Työpaja sisältää 30 – 45 minuutin yrityskohtaisen ohjauksen per yritys työpajan jälkeen. Ajat varataan vastuukouluttajan Doodle-kalenterista. Varattavat ajat ja osoite ajan varaukseen ilmoitetaan työpajan yhteydessä.

Avainsanat: Sisältömarkkinointi, markkinointiautomaatio, sähköpostisuoramarkkinointi, landing page, displaymarkkinointi, analytiikka sekä lomakkeet ja CRM.

TYÖPAJA SISÄLTÖMARKKINOINTI: MARKKINOINTIKAMPANJAT SOSIAALISESSA MEDIASSA ja SUOSITTELUPALVELUJEN KÄYTTÄMINEN MYYNNIN TUKENA, 27.10.2016, Hotelli Hullu Poro, Levi

Valmennuksen ensimmäisessä osassa osallistujat oppivat tekemään markkinointikampanjoita Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä. Valmennus antaa laajan kattauksen siitä, miten maksullista mainontaa yhteisöpalveluissa tehdään, ja kuinka ne kytketään yrityksen kotisivuihin, verkkokauppaan ja muihin markkinointiviestinnän toimenpiteisiin. Lisäksi valmennus antaa oppia siitä, miten kampanjoiden tuloksia seurataan. Valmennuksen toisessa osassa perehdytään suosittelupalveluiden tehokkaaseen käyttämiseen myynnissä ja markkinoinnissa. Perehdytään siihen, miten suosittelupalveluiden tehokasta käyttöä voidaan tukea käytännössä myynnin ja markkinoinnin kohdalla. Tavoitteena on löytää yhteisiä pelisääntöjä ja käytäntöjä Lappi-tason sisällöntuotantoon (#hashtag-perheet).

Työpaja sisältää 30 – 45 minuutin yrityskohtaisen ohjauksen per yritys työpajan jälkeen. Ajat varataan vastuukouluttajan Doodle-kalenterista. Varattavat ajat ja osoite ajan varaukseen ilmoitetaan työpajan yhteydessä.

Avainsanat: Sosiaalinen media, Facebook, Twitter, Instagram, CPM, CPC, oCPM ja oCPC