Finnish Lapland Tourist Board ry

Lapin matkailuala on monimuotoinen elinkeino, johon kuuluu vahvaa osaamista, paljon elämyksiä, Lapin luontoa ja kulttuuria, toimivaa infrastruktuuria ja taitavia tekijöitä.

Finnish Lapland Tourist Board ry (LME) on yhdistys, jonka tavoitteena on ajaa tämän monipuolisen elinkeinon etuja sekä vahvistaa matkailualan arvostusta ja yhteistyötä. Käytämme myös suomenkielistä nimeämme, Lapin Matkailuelinkeinon Liitto.

Finnish Lapland Tourist Board ry on Lapin matkailuyritysten ja -yrittäjien ääni ja korva. Yhdistyksen jäseninä on matkailuyrityksiä ja alueorganisaatioita.

Finnish Lapland Tourist Board ry on tarkoitettu Lapin maakunnan alueella toimiville matkailualan yrityksille.

• Finnish Lapland Tourist Board ry (LME) perustettiin ja yrittäjien yhteistyöelimeksi ja verkostoksi.

• LME ohjaa ja kehittää Lapin matkailun yhteisiä visioita ja markkinointia ja toimii kontaktina niin viranomaisiin, lainsäätäjiin, koko Suomen matkailuelinkeinoon kuin rajat ylittäviin toimijoihin.

• Tällä hetkellä LME:lla on käynnissä Interreg Aurora -rahoitteinen koko Pohjois-Skandinavian alueella toteutettava Arctic Europe Tourism Cluster -hanke sekä Euroopan Unionin Horisontti -ohjelmasta rahoitettava MountResilience -hanke.

• LME järjestää vuosittaisen Lapin Matkailuparlamentin.

• Yhdistyksen jäsenmäärä on noin 40 yritystä, jotka edustavat yli puolta Lapin matkailutulosta.

• Lappilainen matkailuyrittäjä, tule mukaan toimintaan!