Finnish Lapland Tourist Board ry

Lapin matkailuala on monimuotoinen elinkeino, johon kuuluu vahvaa osaamista, paljon elämyksiä, Lapin luontoa ja kulttuuria, toimivaa infrastruktuuria ja taitavia tekijöitä.

Finnish Lapland Tourist Board ry (LME) on yhdistys, jonka tavoitteena on ajaa tämän monipuolisen elinkeinon etuja sekä vahvistaa matkailualanalan arvostusta ja yhteistyötä. Käytämme myös suomenkielistä nimeämme, Lapin Matkailuelinkeinon Liitto.

Finnish Lapland Tourist Board ry on Lapin matkailuyritysten ja -yrittäjien ääni ja korva. Yhdistyksen jäseninä on matkailuyrityksiä ja alueorganisaatioita.

Finnish Lapland Tourist Board ry on tarkoitettu Lapin maakunnan alueella toimiville matkailualan yrityksille. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toiminta-alue koko maakunta.

• Lappi on Suomen toiseksi vahvin matkailumaakunta Uudenmaan jälkeen. Finnish Lapland Tourist Board ry (LME) perustettiin ja yrittäjien yhteistyöelimeksi ja verkostoksi.
• LME ohjaa ja kehittää Lapin matkailun yhteisiä visioita ja markkinointia ja toimii kon-taktina niin viranomaisiin, lainsäätäjiin, koko Suomen matkailuelinkeinoon kuin rajat ylittäviin toimijoihin.
• LME on mm. toteuttanut lappilaisille matkailuyrittäjille työkalupakin kansainväliseen sopimustoimintaan.
• Tällä hetkellä toteuttaa Visit Arctic Europe –hanketta, mikä on yhteispohjoismainen interreg rahoitteinen sekä EAKR-rahoitteista Laki ja oikeus matkailuyrittäjän arjessa hanketta. Omana hankkeenamme on Kohteena Lappi, mikä keskittyy matkailun digitaaliseen ja fyysiseen saavutettavuuteen.
• Yhdistys on tarkoitettu Lapin maakunnassa toimiville matkailuyrityksille. Yhdistyksen jäsenmäärä nyt noin 40 yritystä, jotka edustavat yli puolta Lapin matkailutulosta.
• Lappilainen matkailuyrittäjä, tule mukaan toimintaan!