Aloitteet ja lausunnot

LME seuraa Lapin matkailuun liittyviä asioita ja uutisia. Pyrimme vaikuttamaan ja tuomaan Lapin matkailuyritysten näkemyksiä jo päätösten valmisteluvaiheessa. Tätä varten annamme kannanottoja ja lausuntoja meitä koskettavista asioista.

Lausunnot

Lausunto laeiksi matkapalveluyhdistelmistä ja kuluttajansuojalain muuttamisesta  9.10.17

Lausunto matkapakettilakiehdotuksesta190617

Lausunto metsähallituslain asetuksesta 4.4.2016

Lausunto Hannukaisen kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Yritysten edustuskulujen verovähennysoikeuden poistamisen vaikutuksista Lappiin