Finnish Lapland Tourist Board ry

Finnish Lapland Tourist Board ry, joka käyttää suomenkielisenä nimenään Lapin Matkailuelinkeinon Liitto  (LME) on perustettu syksyllä 2010. Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa matkailu- alalla toimivien yrittäjien yleisiä ja yhteisiä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä ja nostaa matkailualan arvostusta.

LME  on matkailuyritysten edustaja mm. matkailustrategioita ja muita olennaisia asiakirjoja laadittaessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi LME seuraa alan taloudellista kehitystä ja lainsäädäntöä sekä tekee näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja.

LME toimii vuoropuhelun rakentajana koulutus- ja tutkimussektorin, julkisen sektorin ja matkailutoimijoiden välillä.

Toiminnan pääpainopiste vuosina 2015-2017 on EAKR-rahoitteinen hanke Laki ja oikeus matkailuyrittäjän arjessa - hanke sekä kansainväinen INTERREG -hanke Visit Arctic Europe.  Kohteena Lappi hankkeessa selvitetään matkailun deigitaalista ja fyysistä saavutettavvuutta Lapissa. 

LME:ssä on viisi toimihenkilöä sekä 8+4-henkinen hallitus.

Yhdistyksen säännöt (pdf)

logo
logo
logo
logo
logo