Visit Arctic Europe II

Visit Arctic Europe II-hankkeen tavoitteena on kehittää ympärivuotista, kestävää ja laadukasta matkailua Suomen ja Ruotsin Lapissa sekä Pohjois-Norjassa. Työtä jatketaan Visit Arctic Europe (VAE) hankkeen saavuttamien tulosten pohjalta sekä siinä havaittuihin kehityskohtiin pureutuen.

Hankkeen kolme pääaihetta ovat: markkinointi, saavutettavuus ja osaamisen kehittäminen. Hankkeelle tullaan hakemaan Interreg-rahoitusta. Hankkeen partnereina ovat Lapin Matkailuelinkeinon Liitto (LME), Northern Norway Tourist Board ja Swedish Lapland Visitors Board, joista LME tulee toimimaan pääpartnerina. LME:n toiminta on vahvasti yrityslähtöistä ja myös VAE II:ssa yritysten rooli on keskeinen. Toivomme teidät mukaan kehittämään alueen matkailua ympärivuotiseksi!

Suomessa hankkeen rinnalla jatketaan Kohteena Lappi tukihanketta. Siinä kehitetään erityisesti Suomen Lapille tärkeitä asioita, kuten sisäistä liikennettä, digiosaamista sekä toimenpiteitä, jotka eivät ole hanketukikelpoisia. Osallistumalla VAE II-hankkeeseen, osallistutte myös Kohteena Lappi-tukihankkeeseen.

Tarkempaa tietoa VAE II-hankkeesta ja osallistumismaksuista saatte oheisesta liitteestä. Yritysten osallistumismaksut on sidottu liikevaihtoon. Osallistumismaksu kattaa sekä VAE II että Kohteena Lappi-hankkeen. Osallistumismaksun jako hankkeiden välillä määritellään, kun tiedämme osallistujien määrän ja VAE II:n lopullisen budjetin.

Suunniteltu hankeaika: 1.4.2018 - 31.3.2021
Suunniteltu budjetti: 6,4M€

Kriteerit osallistuville yrityksille:
• Yrityksen liikevaihto vähintään 200.000 Euro / vuosi
• Yrityksellä on kokemusta kansainvälisestä yritystoiminnasta
• Yritys on sitoutunut ympärivuotisen liiketoiminnan kehittämiseen

Hankemaksu määräytyy yrityksen liikevaihdon mukaan (Summa laskutetaan kerran vuodessa etupainotteisesti)

Liikevaihto € / vuosi             Hankemaksu (yhteensä koko kolmen vuoden hankeajalta)

  • 0,2 - 0,5 M€                               3 500€
  • 0,5 - 2,49 M€                             5 000€
  • 2,5 - 4,99 M€                             10 000€
  • 5 - 9,99 M€                                18 000€
  • 10 - 19,99 M€                            30 000€
  • > 20 M€                                      40 000 €

Ilmoittautuminen VAE II -hankkeeseen on päättynyt. 

Hakemus on jätetty helmikuussa 2018 ja virallinen rahoituspäätös saadaan kevään 2018 aikana.


Mikäli kaipaatte lisätietoa hankesuunnitelmasta, ottakaa yhteyttä:
Rauno Posio, rauno.posio@lme.fi +358 40 653 9900
ja Nina Forsell, nina.forsell@lme.fi +358 40 1262 996.

DE MINIMIS -tuki
Vähämerkityksisen tuen tilitystä koskevia tietoja Euroopan alueellisen kehitysrahaston (EAKR) tuella toteutettavaan kehitystoimintaan osallistuville

VAE II toteutetaan hankkeessa, jonka Interreg Pohjoinen 2014 – 2020 rahoittaa EAKR:n varoilla. Toiminta toteutetaan Norrbottenin läänin lääninhallitukselta (joka on Interreg Pohjoisen 2014 – 2020 hallintoviranomainen) tukea saavan hanketoimijan johdolla. Osallistumalla hankkeeseen yrityksenne saa julkisista varoista maksettavaa tukea. EU:n säännöstöön viitaten tuki on Euroopan komission asetuksen (EU) 1407/2013 mukaista de minimis - eli vähämerkityksistä tukea. Toimintaa järjestävän on ilmoitettava, miten suurta osaa yllä mainittu tuki vastaa.
Yrityksen vastaanottama julkisista varoista maksettava tuki tai avustus ei kolmen vuoden ajalta saa ylittää 200 000 euron määrää. Sitä kutsutaan enimmäismääräksi.

VAE II De minimis osuuden määrää / yritys ei vielä tiedetä. VAE I -hankkeen De minimis osuus oli 15 950€/yritys, josta vähennettiin yrityksen maksama omarahoitusosuus eli hankemaksu.
Lisätietoa De minimis -tuesta voitte lukea täältä.

www.visitarcticeurope.com